Kontrakt Samorządowy Pyrzyce+

O projekcie KS Pyrzyce+

Dnia 27.07.2017r. Starostwo Powiatowe w Pyrzycach rozpoczęło realizację jednego z priorytetowych projektów w ramach Kontraktu Samorządowego Pyrzyce+. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Działania RPZP.08.09.00 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego w ramach Kontraktów Samorządowych.

Tytuł projektu Podmiot odpowiedzialny Wydatki ogółem Wkład własny (15%) Dofinansowanie (85%)
Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+” Powiat Pyrzycki 5 432 721,25 814 908,59 4 617 812,66

Cele projektu "Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu Samorządowego „Pyrzyce+”"

W projekcie udział weźmie 360 uczniów i 30 nauczycieli Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego  w Pyrzycach.

GŁÓWNYM CELEM PROJEKTU JEST:

  • wsparcie uczniów i nauczycieli ZS Nr 2 CKU prowadzące do podniesienia jakości kształcenia i szkolenia zawodowego przez lepsze dostosowanie form, metod i warunków jego prowadzenia do wymagań gospodarki i rynku pracy na obszarze KS Pyrzyce+,
  • zwiększenie zaangażowania instytucji z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół i placówek systemu oświaty prowadzących proces kształcenia i szkolenia zawodowego.

PLANOWANE EFEKTY DOTYCZĄ :

  • organizacji staży i praktyk zawodowych uczniów u pracodawców;
  • organizacji zajęć nastawionych na rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli , w tym: dodatkowe zajęcia i kursy specjalistyczne w ramach szkolnictwa pozaformalnego;
  • organizacji doradztwa zawodowego w szkole;
  • doposażenia szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne

Łączna wartość projektu: 5 432 721,25 . (dofinansowanie na poziomie 85 % 4 617 812,66 zł. , wkład własny 814 908,59 zł).

Projekt realizowany będzie od 2017 do 2023 roku.

 

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj