Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach
jest dostępny do wglądu w sekretariacie szkoły.

 

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU - najważniejsze punkty z regulaminu.

§16

 1. Do końca marca każdego roku należy złożyć w sekretariacie szkoły oświadczenie o dochodach za rok poprzedni. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2.
 2. Brak oświadczenia o dochodach traktuje się jako rezygnację z korzystania z funduszu socjalnego.
 3. Komisja może zażądać od wnioskodawcy udokumentowania sposobu obliczenia dochodu w rodzinie.
 4. Wnioski o przyznanie pomocy socjalnej należy kierować do Dyrektora i składać w sekretariacie szkoły.
 5. Wnioski o przyznanie świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych należy składać z zachowaniem terminów:
 6. Zapomoga wiosenna do 31 marca danego roku,
 7. Świadczenie z okazji Dnia Dziecka do 25 maja danego roku,
 8. Dofinansowanie wypoczynku turystycznego pracowników administracji i obsługi oraz emerytów i rencistów do 30 września danego roku,
 9. Świadczenie z okazji Mikołajek do 30 listopada danego roku,
 10. Zapomoga zimowa do 15 grudnia danego roku.
 11. Wniosek złożony po terminie nie jest rozpatrywany.

 

Wnioski o przyznanie świadczeń są dostępne poniżej oraz w księgowości.

Oświadczenie o dochodach na rok 2024 [DOCX, 16KB]Wniosek o przyznanie świadczenia - Emeryt [DOCX, 13KB]Wniosek o przyznanie świadczenia - Pracownik [DOCX, 13KB]

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj