WARSZTATY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – ‘DEUTSCH  FÜR PROFIS’

W okresie od 16.03.2023 r. do 27.04.2023 r., w ramach projektu „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe na rzecz rozwoju gospodarczego na obszarze Kontraktu samorządowego „Pyrzyce+”,  przeprowadzone zostały

WARSZTATY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – ‘DEUTSCH  FÜR PROFIS’.

Kurs językowy skierowany był dla wszystkich uczniów klas II, III, IV, a udział w nim wziąć mógł każdy uczeń, który zadeklarował chęć uczestnictwa.

W zajęciach udział wzięło 20 uczniów Technikum Zawodowego oraz Branżowej Szkoły I stopnia.

Głównymi celami kursu było poprawne posługiwanie się językiem obcym w zakresie wydawania instrukcji i poleceń, czytania ze zrozumieniem, tłumaczenia korespondencji, prowadzenia korespondencji z firmami, instytucjami i osobami prywatnymi w sprawach zawodowych, tłumaczenia tekstów zawodowych.

Dzięki kursowi uczestnicy rozwinęli sprawność mówienia, czytania ze zrozumieniem, słuchania oraz pisania w j. niemieckim. Poszerzyli zasób słownictwa ogólnego i specjalistycznego, jak również nabyli umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach związanych z pracą w danym zawodzie.

 Gratulujemy !

Katarzyna Banaszczyk
Małgorzata Cichocka

   

© 2023 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj