8 listopada 2023 r. podpisano umowę o współpracy pomiędzy Zespołem Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach a Instytutem Gospodarki Przestrzennej i Geografii Społeczno-Ekonomicznej Uniwersytetu Szczecińskiego. Szkołę reprezentował dyrektor Paweł Palczyński, a Instytut z-ca dyrektora prof. Anna Drab-Kurowska. Inicjatorem podpisania umowy był dr Rafał Szymański – pełnomocnik ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Celem umowy jest współpraca Instytutu i Szkoły służąca rozwojowi zainteresowań i kompetencji naukowych młodzieży w dyscyplinie nauk geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej oraz ich promocji w skali lokalnej i regionalnej.

Instytut i Szkoła będą realizować wskazane w umowie cele, w szczególności poprzez :

  • organizowanie przez Instytut pokazów lekcyjnych, wykładów oraz szkoleń dla uczniów i nauczycieli w siedzibie Instytutu lub Szkoły;
  • udział nauczycieli akademickich oraz studentów Instytutu, oraz nauczycieli i uczniów Szkoły w sympozjach naukowych, konferencjach, seminariach, warsztatach tematycznych i uroczystościach organizowanych przez Strony;
  • współpracę kół naukowych Instytutu z najbardziej utalentowanymi uczniami Szkoły w realizacji prac naukowo-badawczych i organizacyjnych będących przedmiotem zainteresowania Stron;
  • merytoryczne wsparcie w przygotowaniu i ewentualnej realizacji inicjatyw uczniowskich związanych z dziedziną geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej, prowadzonych przez Szkołę;
  • umożliwienie Instytutowi zapoznanie uczniów, nauczycieli i rodziców z ofertą edukacyjną Instytutu;
  • promocję Instytutu wśród uczniów, rodziców, nauczycieli oraz w środowisku lokalnym;
  • wykorzystanie bazy dydaktycznej Stron na zasadzie wzajemności;
  • współpracę w akcjach społecznych promujących nauki z dziedziny geografii społeczno-ekonomicznej i gospodarki przestrzennej.

Przy okazji spotkania poruszono m.in. temat motywacji młodzieży do nauki i przystępowania do egzaminu maturalnego, zajęć warsztatowych dla młodzieży oraz nowego kierunku kształcenia na Uniwersytecie Szczecińskim – green economy.

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3

© 2023 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj