W dniach 27-28.05.2023 roku uczniowie z całej Polski na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie rywalizowali w 8 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, agrobiznes, leśnictwo, architektura krajobrazu oraz weterynaria.

Wśród olimpijczyków nie zabrakło uczniów naszej szkoły.

W bloku produkcja zwierzęca Sitarski Krystian uczeń IV klasy TMRiA

W bloku mechanizacja rolnictwa Krzemiński Jonatan uczeń IV klasy TMRiA.

Rywalizacja przebiegała następująco:

I etap to test pisemny składający się z 60 pytań teoretycznych (czas na napisanie 60 minut) – 60pkt

II etap to zadania praktyczne, trzy stanowiska na każdym zadanie do wykonania punktacja 20 punktów za stanowisko w sumie 60pkt.

Olimpijczycy mogli uzyskać wynik 120 punktów.

Nasi reprezentanci zostali sklasyfikowani na następujących miejscach:

Sitarski Krystian piąte miejsce (w kraju) blok produkcja zwierzęca.

Krzemiński Jonatan piętnaste miejsce (w kraju) blok mechanizacja rolnictwa.

Naszym olimpijczykom gratulujemy i dziękujemy za godne reprezentowanie naszej szkoły w tak prestiżowej olimpiadzie jaką jest Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

P.S. Po cichu liczymy na wasz udział w 47 olimpiadzie w przyszłym roku.

 

Tomasz Błażejewski