17.10.2017 roku w Internacie ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Internatu.

Zgodnie ze Statutem ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach Rada Internatu może przedkładać Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw wychowanków:

1) prawo do organizacji życia w Internacie, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkami szkolnymi, samokształceniem - nauką własną, a możliwością rozwijania i zaspokajania ich potrzeb i zainteresowań;

2) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz sportowej; prawo zgłaszania wychowanków Internatu do wyróżnień i nagród;

W tym roku szkolnym spośród wszystkich mieszkańców większością głosów PRZEWODNICZĄCYM został: TRZCIŃSKI FABIAN
ZASTĘPCĄ: CHOLEWA SARA
KRONIKARZ: DZIDA KLAUDIA, KUJAWSKA NIKOLA

Aneta Bugaj

Wychowawca internatu

 

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj