Nauczyciel prowadzący: Krzysztofa Pawelczuk

Data: 12.02.2021 r.

Temat lekcji:  Prawo powszechnego ciążenia

Klasa: 1tmr i 1 tel

Typ lekcji: lekcja wprowadzająca nowy materiał

Metody pracy: pogadanka, prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne: laptop z prezentacją

Cele ogólne :

  • wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk oraz wskazywania ich przykładów w otaczającej rzeczywistości
  • rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych

Osiągnięcia uczniów:

  • uczeń wie kiedy występuje oddziaływanie grawitacyjne, opisuje przykłady oddziaływania grawitacyjnego
  • zna prawo powszechnego ciążenia, wykorzystuje to prawo w obliczeniach
  • uczeń rozwiązuje zadania lub problemy związane z opisem oddziaływania grawitacyjnego
  • posługuje się pojęciem stałej grawitacji

Przebieg lekcji:

  • sprawdzenie obecności podanie tematu, cele lekcji
  • wyświetlenie prezentacji: zaprezentowanie slajdów związanych z tematem, memów o grawitacji oraz piosenki pt. Piosenka miłosna o Einsteinie i Newtonie
  • podsumowanie lekcji

Scenariusz do lekcji opracowała: Krzysztofa Pawelczuk

Załączniki:

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj