W dniu 29 listopada 2023 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu zagranicznych praktyk zawodowych dla uczniów „Młodzi technicy – świadomi Europejczycy”. Projekt finansowany był ze środków Unii Europejskiej. W ramach przyznanych środków uczestnicy mieli zapewnione bezpłatne zajęcia, przygotowujące do udziału w praktykach, transport zagraniczny, noclegi, wyżywienie, bilety na komunikację miejską i ubezpieczenie. Uczestnicy praktyk otrzymali również wsparcie finansowe w postaci tzw. „kieszonkowego”. Projekt objął wsparciem 30 uczniów w podziale na 2 grupy.

        Uroczystość podsumowania mobilności zaszczycili swą obecnością goście:  z ramienia organu prowadzącego pani Wicestarosta Powiatu Pyrzyckiego pani Ewa Gąsiorowska - Nawój, z ramienia szkoły Dyrekcja ZS Nr 2 CKU p. Paweł Palczyński, p. Anna Bogusz oraz p. Jolanta Kocanowska - Hajduła. Obecni byli także opiekunowie grup.

Podczas podsumowania projektu uczestnicy mogli podzielić się wiedzą zdobytą na temat organizacji praktyk zawodowych w lokalnych przedsiębiorstwach, doświadczeniem nabytym podczas praktyk w Sewilli odpowiadając na pytania przygotowane przez opiekuna p. Kingę Kubacką.

Prezentacje multimedialne, składające się ze zdjęć wykonanych przez uczestników praktyk pozwoliły na poznanie miejsc odbywania praktyk, stały się również okazją do zaprezentowania odwiedzanych w czasie wolnym terenów i obiektów, które są istotne dla kultury hiszpańskiej.

Część oficjalną podsumowania mobilności zakończyliśmy rozdaniem certyfikatów Europass Mobilność, jak również podsumowaniem ze strony pani Wicestarosty oraz Dyrektora p.Pawła Palczyńskiego. 

Czas spędzony w Sewilli pozostawił w pamięci uczestników projektu  piękne wspomnienia, wzbogacił o  nowe umiejętności, a także podniósł poczucie własnej wartości.

Koordynatorzy projektu
Aneta Jankowska i Marta Cywińska

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5Zdjęcie 6Zdjęcie 7Zdjęcie 8Zdjęcie 9Zdjęcie 10Zdjęcie 11

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj