Zasady likwidacji szkód COMPENSA

Ustalenie wysokości należnego świadczenia odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia wypadku podpisanego przez Ubezpieczonego ( opiekuna prawnego ) oraz dokumentacji medycznej ( systemem bez powoływania komisji lekarskiej ).

W uzasadnionych przypadkach stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu może być ustalany na podstawie badań przeprowadzonych przez lekarza.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię legitymacji placówki oświatowej.

Pomoc w zakresie dokumentacji szkody można uzyskać za pośrednictwem infolinii: 801 120 000 lub (+48) 22 501 60 00

Forma zgłoszenia szkody:

  • pisemne za pośrednictwem poczty na adres: 02-342 Warszawa, Al. Jerozolimskie 162
  • osobiście w każdej placówce terenowej COMPENSY: oddział w Szczecinie - ul. Mieszka I 82/83, 71-011 Szczecin

Druk zgłoszenia szkody dostępny jest na stronie Compensy - www.compensa.pl bądź w sekretariacie szkoły.

W razie pytań proszę o kontakt z przedstawicielem: Teresa Duniec-Łuksza tel. 603 939 172

Ubezpieczenie uczniów w roku szkolnym 2023/2024

Karta produktu [PDF, 476KB]OWU NNW Szkolne [PDF, 1MB]Skan podpisanej polisy [PDF, 2MB]Zgłoszenie szkody - druk [PDF, 123KB]Zwrot kosztów dojazdu [PDF, 57KB]

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj