Rozpoczęła się kolejna mobilność w ramach projektu „Młodzi technicy - świadomi Europejczycy” realizowany w ramach programu Erasmus + KA 1 – Mobilność edukacyjna KA 122 – VET – Short term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training. W czasie drugiego wyjazdu do Sewilli w ramach projektu wsparciem jest objętych 15 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach.

      W marcu ubiegłego roku szkolnego praktyki w Sewilli realizowali uczniowie z kierunków technik informatyk oraz technik pojazdów samochodowych. Obecnie wsparcie   obejmuje uczniów technikum hotelarskiego, technikum żywienia i usług gastronomicznych, technikum elektrycznego, a także technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.   Głównym celem projektu jest podniesienie poziomu i atrakcyjności kształcenia zawodowego poprzez rozwój oferty edukacyjnej ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach obejmującej tworzenie międzynarodowej przestrzeni szkolenia praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych, a także umiejętności językowych.

      Będzie to czas, który umożliwi naszym uczniom pod okiem swoich mentorów z zagranicy pełną realizację programu praktyk. Uczniowie oprócz praktyk będą uczestniczyć także w programie kulturowym, dzięki któremu poznają kulturę i tradycje Hiszpanii.

      Zapraszamy już do naszego bloga z podróży, gdzie na bieżąco będą zamieszczane relacje z wyjazdu https://www.facebook.com/groups/298671842806218

Koordynatorzy projektu

Aneta Jankowska

Marta Cywińska

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj