Zakończyła się kolejna mobilność w ramach projektu „Młodzi technicy - świadomi Europejczycy” realizowany w ramach programu Erasmus + KA 1 – Mobilność edukacyjna KA 122 – VET – Short term projects for mobility of learners and staff in vocational education and training.

W czasie drugiego wyjazdu do Sewilli w ramach projektu wsparciem objętych zostało 15 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach z zawodów technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik elektryk oraz technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.

Miesięczny pobyt w Sewilli pozwolił naszym uczniom  poznać zakamarki tego pięknego miasta, ale także był okazją na smakowanie specjałów kuchni andaluzyjskiej.

Obok walorów zawodowych i kulturoznawczych warto też wspomnieć o aspekcie społecznym: mieszkanie z grupą rówieśników, dzielenie się obowiązkami domowymi i organizowanie wspólnych zajęć z pewnością pozytywnie wpłynęło na kształtowanie postaw prospołecznych wśród tej grupy młodych ludzi.

Tytuł naszego projektu dobrze wyraża to, co chcieliśmy dzięki temu projektowi osiągnąć. Nasi młodzi uczniowie stali się świadomymi Europejczykami. Wrócili do Polski jako inni ludzie. Bardziej świadomi tego kim są i co mogą osiągnąć dzięki wierze we własne siły i własnej pracy. Wszyscy uczestnicy projektu   są zgodni, że z pewnością zachęcaliby innych do skorzystania z możliwości, jakie daje uczniom szkół zawodowych program Erasmus+. Jest to z pewnością przygoda życia.

Koordynatorzy projektu

Aneta Jankowska

Marta Cywińska

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj