Od 1 lipca 2021 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizować będzie rządowy program „Dobry start” 300+,  a tym samym przejmuje obsługę jednego ze świadczeń dla rodzin, z systemu szeroko rozumianych świadczeń rodzinnych, którego celem jest wsparcie finansowe rodzin przy wyprawce szkolnej. 

 

Wnioski o świadczenie zgłaszane mają być wyłącznie elektronicznie: przez PUE, bankowość i system Empatia – w efekcie wszystkie mają trafiać do ZUS do rozpatrzenia w formie elektronicznej.

ZUS nie będzie prowadził postępowań w formie papierowej.

ZUS będzie wydawać i automatycznie wystawiać na PUE informacje o przyznaniu albo decyzje o odmowie prawa do świadczenia.

 

Podstawą prawą przyznania świadczenia są:

  • Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej  (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, ze zm.), zmieniona ustawą z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2021 poz. 1006);
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 poz. 1092).

W razie wątpliwości zapraszamy pod nr tel. 91 459 63 73, gdzie na pytania odpowiadać będzie koordynator Sławomir Chruściel.

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj