W Zespole Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach w ramach projektu POMORZE ZACHODNIE – WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO- PEDAGPGICZNE realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Działanie 7.7 Wdrażanie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami oraz zagrożonych niepełnosprawnością oraz przedsięwzięć związanych z walką i zapobieganiem COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 odbywają się zajęcia :

  • rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne- prowadzone przez psychologa
  • rozwijające uzdolnienia manualno-plastyczne – prowadzone przez nauczyciela
  • porady i konsultacje udzielane przez pedagoga
© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj