W piątek 30 kwietnia 2021 roku z Zespole Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach odbyło się pożegnanie tegorocznych Maturzystów. Uczniowie klas IV Techników oficjalnie zakończyli naukę w szkole średniej. Niestety – podobnie jak w roku ubiegłym – reżim sanitarny uniemożliwił organizację uroczystego apelu... 

Abiturienci Technikum: Ekonomicznego, Informatycznego, Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, Pojazdów Samochodowych oraz Żywienia i Usług Gastronomicznych wchodzili do budynku szkoły i do klas osobno, odbierając od wychowawców świadectwa dojrzałości.

W holu szkoły miała miejsce kameralna uroczysta chwila, kiedy w obecności Starosty Pyrzyckiego Stanisława Stępnia, przedstawicieli Rady Rodziców – pana Mariusza Gontarza i pani Katarzyny Piekarskiej, dyrekcji szkoły oraz wychowawców, Dominika Zwierzchowska, abiturientka Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki, dokonała zaszczytnego wpisu do Złotej Księgi Absolwentów. W całym cyklu kształcenia Dominika uzyskała niezwykle wysoką średnią ocen: 4,95.

Dominika tego dnia otrzymała: z rąk Starosty – List gratulacyjny oraz Stypendium Prezesa Rady Ministrów,  z rąk wychowawcy i dyrektora szkoły – świadectwo, nagrodę książkową oraz nagrodę ufundowaną przez Stowarzyszenie "TECHNIK", z rąk pana Gontarza nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców. Dyrektor wręczył również List gratulacyjny rodzicom Dominiki.

Świadectwa i nagrody książkowe za bardzo dobre wyniki w nauce otrzymały również dwie abiturientki Technikum Ekonomicznego: Wiktoria Hus-Kuś i Katarzyna Sawka.

W klasach i w bibliotece szkolnej upominki otrzymali także kończący szkołę najlepsi sportowcy oraz najaktywniejsi członkowie Samorządu Uczniowskiego.

To było kolejne pożegnanie inne niż przed laty... kolejne kameralne i ciche...

Tradycji jednak stało się zadość – abiturienci Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki przybyli tego dnia do szkoły ciągnikami rolniczymi, nie oszczędzając klaksonów.

Te odgłosy długo jeszcze będą dźwięczały nam w uszach...

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5Zdjęcie 6Zdjęcie 7Zdjęcie 8Zdjęcie 9Zdjęcie 10Zdjęcie 11Zdjęcie 12Zdjęcie 13Zdjęcie 14Zdjęcie 15Zdjęcie 16Zdjęcie 17Zdjęcie 18Zdjęcie 19Zdjęcie 20Zdjęcie 21Zdjęcie 22Zdjęcie 23Zdjęcie 24Zdjęcie 25Zdjęcie 26Zdjęcie 27Zdjęcie 28Zdjęcie 29Zdjęcie 30Zdjęcie 31Zdjęcie 32Zdjęcie 33Zdjęcie 34Zdjęcie 35Zdjęcie 36Zdjęcie 37Zdjęcie 38Zdjęcie 39Zdjęcie 40Zdjęcie 41Zdjęcie 42Zdjęcie 43Zdjęcie 44Zdjęcie 45Zdjęcie 46Zdjęcie 47Zdjęcie 48Zdjęcie 49Zdjęcie 50Zdjęcie 51Zdjęcie 52Zdjęcie 53Zdjęcie 54Zdjęcie 55Zdjęcie 56Zdjęcie 57Zdjęcie 58Zdjęcie 59Zdjęcie 60Zdjęcie 61Zdjęcie 62Zdjęcie 63Zdjęcie 64Zdjęcie 65Zdjęcie 66Zdjęcie 67Zdjęcie 68Zdjęcie 69Zdjęcie 70Zdjęcie 71Zdjęcie 72Zdjęcie 73Zdjęcie 74Zdjęcie 75Zdjęcie 76Zdjęcie 77Zdjęcie 78Zdjęcie 79Zdjęcie 80Zdjęcie 81Zdjęcie 82Zdjęcie 83Zdjęcie 84Zdjęcie 85Zdjęcie 86Zdjęcie 87Zdjęcie 88Zdjęcie 89Zdjęcie 90Zdjęcie 91Zdjęcie 92Zdjęcie 93Zdjęcie 94Zdjęcie 95Zdjęcie 96Zdjęcie 97Zdjęcie 98Zdjęcie 99Zdjęcie 100Zdjęcie 101Zdjęcie 102Zdjęcie 103Zdjęcie 104Zdjęcie 105Zdjęcie 106Zdjęcie 107Zdjęcie 108Zdjęcie 109Zdjęcie 110Zdjęcie 111Zdjęcie 112Zdjęcie 113Zdjęcie 114Zdjęcie 115Zdjęcie 116Zdjęcie 117Zdjęcie 118Zdjęcie 119Zdjęcie 120Zdjęcie 121Zdjęcie 122Zdjęcie 123Zdjęcie 124Zdjęcie 125Zdjęcie 126Zdjęcie 127Zdjęcie 128Zdjęcie 129Zdjęcie 130Zdjęcie 131Zdjęcie 132Zdjęcie 133Zdjęcie 134Zdjęcie 135Zdjęcie 136Zdjęcie 137Zdjęcie 138Zdjęcie 139Zdjęcie 140Zdjęcie 141Zdjęcie 142Zdjęcie 143Zdjęcie 144Zdjęcie 145Zdjęcie 146Zdjęcie 147Zdjęcie 148Zdjęcie 149Zdjęcie 150

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj