W dniu 21 lutego br. w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Jarosława Rzepy w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pyrzycach podpisano umowę o dofinansowanie projektu pn. Nowoczesna szkoła – nowoczesny pracownik. Dostosowanie infrastruktury szkolnictwa zawodowego w Powiecie Pyrzyckim do rynku pracy”. Spotkanie otworzył Wicestarosta Powiatu Bartłomiej Królikowski, który przywitał zebranych gości. Następnie głos zabrał Wicemarszałek Województwa.

„…dzisiaj przechodzimy do czynów. Parę lat temu zastanawialiśmy się jakie kierunki wybrać w Regionalnym Programie Operacyjnym jako kierunki strategiczne. Powiedzieliśmy sobie, że musimy naprawić te błędy jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe to działanie na które podpisujemy dzisiaj umowę w ramach działania 9.8 to jest właśnie konkretne wsparcie modernizacji szkolnictwa zawodowego” - zaznaczył wicemarszałek województwa Jarosław Rzepa.

Przedmiotem projektu są prace remontowe budynku Zespołu Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach (warsztaty) celem dostosowanie go do potrzeb kształcenia zawodowego. A dużym rozwinięciem elementów budowlanego projektu  będzie znaczące doposażenie placówki w niezbędny sprzęt.

W ramach robót budowlanych planuje się: wymianę instalacji wodociągowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji CO, wymianę instalacji wentylacyjnej, wymianę instalacji pneumatycznej, wymianę oświetlenia, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej (wewnętrznej i zewnętrznej), wyrównywanie i malowanie powierzchni ścian i sufitów, wyrównywanie powierzchni podłóg i pokrycie ich posadzkami epoksydowymi, wymiana sanitariatów.

Zakup doposażenia obejmie takie pracownie jak:

  • pracownia informatyki,
  • pracownia rysunku technicznego,
  • pracownia pojazdów samochodowych i pracownia silników,
  • pracownia mechanizacji rolnictwa i agrotroniki,
  • warsztaty szkolne - hala główna,
  • pracownia ruchu drogowego NJ, warsztatów szkolnych,
  • plac manewrowy do nauki jazdy pojazdami kat. B, T,
  • pracownia obróbki ręcznej i maszynowej,
  • pracownia elektrotechniki i  elektroniki samochodowej,

Całkowita wartość projektu: 2 594 927,92 zł (dofinansowanie: 2 205 688,73 zł; wkład własny: 389 239,19 zł)

Planowany okres realizacji: 1.01.2018 – 30.06.2019

„…rzeczywiście jest to kolejny projekt, który realizujemy w ramach pomocy funduszy unijnych. Te dwa projektu, które zakończyliśmy opiewały na prawie milion złotych i zostały wykonane należycie…” – zaznaczył Starosta Stanisław Stępień.

„…jest to dobry okres dla naszej powiatowej oświaty. Projekt na który dzisiaj będziemy podpisywać umowę jest niezbędnym i potrzebnym uzupełnieniem projektów miękkich jest to inwestycja w mury naszej szkoły i wyposażenie sprzętowe.” -  powiedział Wicestarosta Bartłomiej Królikowski.

Po podpisaniu umów Wicemarszałek poinformował również o kilku innych sprawach wojewódzkich m.in. przybliżył i przypomniał aktualnie prowadzone nabory wniosków oraz nakreślił plany Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego na rok 2018 związane z przygotowaniem oferty finansowania różnych inicjatyw społecznych w tym również z PROW.

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj