Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

 

Informujemy, że w roku szkolnym 2022/2023 uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego oraz dofinansowania do zakupu podręczników szkolnych.

 

Szczegółowe informacje:

1. stypendium socjalne https://pyrzyce.um.gov.pl/aktualnosci/pokaz/5729_informacja

2. wyprawka szkolna

 

ZARZĄDZENIE  Nr  716/2021

BURMISTRZA PYRZYC

 z dnia 6 sierpnia 2021 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym
Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania
zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022

 

   Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz § 8 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom
niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych
i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 - 2022
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1227) zarządzam, co następuje:

1.

Ustalam termin składania, przez upoważnionych, wniosków o udzielenie pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów objętych Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym:

  • w roku szkolnym 2021/2022 do dnia 9 września 2021 r.,
  • w roku szkolnym 2022/2023 do dnia 9 września 2022 r.

do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.

 2.

Wnioski można składać na wzorze stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom szkół położonych na terenie Gminy Pyrzyce oraz Kierownikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach.

 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

                                                                                                                  Burmistrz Pyrzyc

                                                                                                     /-/ Marzena Podzińska

 

WNIOSEK - załącznik nr 1 Wniosek - wyprawka szkolna [DOCX, 22KB]

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj