XLVI Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych 2023 w ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach

W piątek 14 kwietnia 2023 roku w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Tadeusza Kościuszki w Pyrzycach odbyły się eliminacje okręgowe XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Olimpiada, której organizatorami byli: Komitet Główny OWiUR w Warszawie, Komitet Okręgowy OWiUR w Szczecinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Pyrzycach oraz ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach, rozpoczęła się o godz. 9.15. Po oficjalnym otwarciu Olimpiady nastąpiły eliminacje pisemne i praktyczne.

102 uczestników Olimpiady rywalizowało w następujących blokach:
Blok: AGROBIZNES – opiekun Marta Jackowska – Żmuda, 20 uczniów
Blok: ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU – opiekun: Izabela Kała – Konowaluk,18 uczniów
Blok: MECHANIZACJA ROLNICTWA – opiekun: Tomasz Błażejewski, 14 uczniów
Blok: PRODUKCJA ROŚLINNA – opiekun: Tomasz Bernacki, 12 uczniów
Blok: PRODUKCJA ZWIERZĘCA – opiekun: Jakub Dacko, 17 uczniów
Blok: WETERYNARIA – opiekun Aneta Masternak, 21 uczniów

Po skończonych zmaganiach, o godz.17.00 w szkolnej sali gimnastycznej odbyło się uroczyste zakończenie Olimpiady oraz wręczenie nagród uczestnikom, którzy zajęli najwyższe miejsca. Wydarzenie to  uświetnili swą obecnością organizatorzy oraz goście:
Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego - Olgierd Kustosz, Członek Zarządu Powiatu Pyrzyckiego – Przemysław Maciąg, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Pyrzycach – Wioletta Leśniewska, Burmistrz Pyrzyc – Marzena Podzińska, Kierownik Biura Powiatowego w Pyrzycach Zachodniopomorskiego Oddziału  Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa – Paulina Szymkowicz, Specjalista ds. Doradztwa Agrotechnicznego Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Magdalena Szczerbińska, Specjalista ds. Promocji Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – Marta Stachoń, Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński, Dziekan Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt dr hab. inż. Arkadiusz Pietruszka, prof. ZUT, Prodziekan ds. studenckich i kształcenia Wydziału Ekonomicznego dr Monika Śpiewak-Szyjka.

Jak to określił profesor Podsiadło - Krystian Sitarski – uczeń ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach "rozbił bank"!
Zdobył bowiem:
- 1 miejsce w bloku: Produkcja zwierzęca
- nagrodę Marszałka Województwa dla najlepszego ucznia z województwa zachodniopomorskiego w bloku, którą odebrał z rąk Wicemarszałka Olgierda Kustosza
- nagrodę Starosty dla najlepszego ucznia ZS Nr 2 CKU, którą wręczyli Wioletta Leśniewska i Przemysław Maciąg
- nagrodę Rektora ZUT Jacka Wróbla za największą liczbę punktów wśród wszystkich uczestników olimpiady
- nagrodę Dziekana Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt, którą wręczył Arkadiusz Pietruszka.

Krystianie! Gratulacje!!! To wielki sukces! Jesteśmy z Ciebie dumni!!!

Jonatan Krzemiński – również uczeń ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach zdobył 1 miejsce w bloku: Mechanizacja rolnictwa. Z rąk wicemarszałka Olgierda Kustosza odebrał nagrodę Marszałka Województwa dla najlepszego ucznia z województwa zachodniopomorskiego w bloku. Gratulujemy!

Jonatanie! Tobie również gratulujemy wspaniałego sukcesu! Jesteśmy z Ciebie dumni!


Wyniki XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych:

Blok: PRODUKCJA ZWIERZĘCA
1.miejsce:  Sitarski Krystian – ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach + Nagroda Starosty Pyrzyckiego
2.miejsce: Sym Bartłomiej Kazimierz - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku
3.miejsce: Barteczka Patryk -  Zespól Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie
-----------------
14.Cząstka Martyna – ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach


Blok: MECHANIZACJA ROLNICTWA
1. miejsce: Krzemiński Jonatan ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach
2. miejsce: Bodnar Dawid Antoni - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego w Świdwinie
3. miejsce: Ożarowski Mateusz – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
------------------------
4. Czapik Patryk – ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach
5. Urbanowicz Miłosz – ZS Nr 2 CKU w Pyrzycach

Blok: AGROBIZNES
1.miejsce: Wolak Norbert – Zespól Szkół Ogólnokształcących nr 2 II LO w Gorzowie Wlkp
2.miejsce: Bystrzycka Martyna – Zespół Szkół Ekonomicznych Technikum nr 2 w Gorzowie Wlkp
3.miejsce: Nadbrzeżna Nikola - Zespół Szkół Ekonomicznych Technikum nr 2 w Gorzowie Wlkp
------------------
16. Piotrowski Jakub – ZS Nr 2 CKU Pyrzyce

Blok: PRODUKCJA ROŚLINNA
1.miejsce: Szkolnicki Jakub – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym
2.miejsce: Smołucha Michał Szymon – Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinku
3 miejsce: Mazur Kacper – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Kamieniu Małym

------------------
6. Bezkorowajny Miłosz Andrzej – ZS Nr 2 CKU Pyrzyce
8. Nowacki Kacper – ZS Nr 2 CKU Pyrzyce
11. Mieszko Maciej – ZS Nr 2 CKU Pyrzyce


Blok: ARCHITEKTURA  KRAJOBRAZU
1.miejsce: Stec Maria – Zespół Szkół Nr 7 w Koszalinie
2.miejsce: Szemborska Julia Oktawia - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bobowicku
3.miejsce: Stec Zuzanna – Zespół Szkół Nr 7 w Koszalinie

Blok: WETERYNARIA
1.miejsce: Mikołajczyk Patrycja – Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie
2.miejsce: Kamińska Amelia - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Szczecinie
3.miejsce: Mazur Patrycja Magdalena - Zespół Szkół Nr 6 w Szczecinku

Serdeczne podziękowania składamy Sponsorom:
Komitetowi Głównemu – Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Grupie Azoty Zakłady Chemiczne „Police”, Rektorowi ZUT, Dziekanom – WBiHZ, WEkon, WKŚiR, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Zachodniopomorskiego, Staroście Pyrzyckiemu, ARMiR, Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie,  Inspekcji Weterynaryjnej  Zachodniopomorskiemu Wojewódzkiemu lekarzowi weterynarii Maciejowi Prostowi.


Wszystkim uczestnikom i opiekunom serdecznie dziękujemy za udział w Olimpiadzie!
Gratulujemy osiągniętych wyników,
a uczniom, którzy znaleźli się w najlepszych "trójkach" każdego z bloków
- zakwalifikowania się do etapu centralnego,
który odbędzie się 27 i 28 maja w Olsztynie.

Joanna Pniewska

 FOTOGALERIA

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5Zdjęcie 6Zdjęcie 7Zdjęcie 8Zdjęcie 9Zdjęcie 10Zdjęcie 11Zdjęcie 12Zdjęcie 13Zdjęcie 14Zdjęcie 15Zdjęcie 16Zdjęcie 17Zdjęcie 18Zdjęcie 19Zdjęcie 20Zdjęcie 21Zdjęcie 22Zdjęcie 23Zdjęcie 24Zdjęcie 25Zdjęcie 26Zdjęcie 27Zdjęcie 28Zdjęcie 29Zdjęcie 30Zdjęcie 31Zdjęcie 32Zdjęcie 33Zdjęcie 34Zdjęcie 35Zdjęcie 36Zdjęcie 37Zdjęcie 38Zdjęcie 39Zdjęcie 40Zdjęcie 41Zdjęcie 42Zdjęcie 43Zdjęcie 44Zdjęcie 45Zdjęcie 46Zdjęcie 47Zdjęcie 48Zdjęcie 49Zdjęcie 50Zdjęcie 51Zdjęcie 52Zdjęcie 53Zdjęcie 54Zdjęcie 55Zdjęcie 56Zdjęcie 57Zdjęcie 58Zdjęcie 59Zdjęcie 60Zdjęcie 61Zdjęcie 62Zdjęcie 63Zdjęcie 64Zdjęcie 65Zdjęcie 66Zdjęcie 67Zdjęcie 68Zdjęcie 69Zdjęcie 70Zdjęcie 71Zdjęcie 72Zdjęcie 73Zdjęcie 74Zdjęcie 75Zdjęcie 76Zdjęcie 77Zdjęcie 78Zdjęcie 79Zdjęcie 80Zdjęcie 81Zdjęcie 82Zdjęcie 83Zdjęcie 84Zdjęcie 85Zdjęcie 86Zdjęcie 87Zdjęcie 88Zdjęcie 89Zdjęcie 90Zdjęcie 91Zdjęcie 92Zdjęcie 93Zdjęcie 94Zdjęcie 95Zdjęcie 96Zdjęcie 97Zdjęcie 98Zdjęcie 99Zdjęcie 100Zdjęcie 101Zdjęcie 102Zdjęcie 103Zdjęcie 104Zdjęcie 105Zdjęcie 106Zdjęcie 107Zdjęcie 108Zdjęcie 109Zdjęcie 110Zdjęcie 111Zdjęcie 112Zdjęcie 113Zdjęcie 114Zdjęcie 115Zdjęcie 116Zdjęcie 117Zdjęcie 118Zdjęcie 119Zdjęcie 120Zdjęcie 121Zdjęcie 122

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj