Ordynacja wyborcza

 • Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku na przełomie września i października.
 • Wybory są powszechne, równe, tajne, bezpośrednie i większościowe.
 • Czynne prawo wyborcze (do głosowania) mają wszyscy uczniowie szkoły.
 • Bierne prawo wyborcze (do bycia wybraną / wybranym) ma każdy, kto uzyska poparcie co najmniej 30 uczniów).
 • Kandydata mogą popierać osoby z jego klasy.
 • Kandydat do Prezydium przedkłada komisji wyborczej listę osób popierających go.
 • Członkowie komisji wyborczej nie mogą korzystać z biernego prawa wyborczego.
 • W dniu głosowania, a także w dzień przed - obowiązuje cisza wyborcza.
 • Głosować można tylko raz, osobiście.
 • Na karcie do głosowania można zaznaczyć nazwisko tylko 1 kandydata
 • Mandat członka prezydium SU wygasa w razie rezygnacji, końca kadencji lub po ukończeniu nauki w szkole
 • Kadencja trwa 1 rok kalendarzowy lub do terminu kolejnych wyborów.

WYBORY DO PREZYDIUM SAMORZĄDU UCZNOWSKIEGO 2018

 • Wybory do Prezydium Samorządu Uczniowskiego odbędą się w piątek 28 września 2018 r.
 • Wybory będą trwały od godziny 8.45 do 12.30 – TYLKO NA PRZERWACH !!!
 • Każdy uczeń przychodzi na wybory z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz z długopisem.
 • Lokal wyborczy będzie znajdował się w bibliotece szkolnej.

SKŁAD KOMISJI WYBORCZEJ:

 • Wiktoria Litwiniuk 1 TE
 • Kaja Dębowska 1 TE
 • Nikola Nowakowska 3 TE
 • Karolina Olejniczak 3 TE

W tym roku – podobnie jak w roku ubiegłym przystąpiliśmy do programu organizowanego przez CENTUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ pod hasłem ''Samorządy mają głos"

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj