Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1386) oraz decyzji Rządu w Zespole Szkół Nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego im. T. Kościuszki w Pyrzycach od dnia 19 października 2020 r. obowiązywać będzie rekomendowane nauczanie hybrydowe.

W pierwszym tygodniu nauczania hybrydowego (19-24.10.2020 r.) w zajęciach stacjonarnych uczestniczą klasy III i IV techników oraz klasy III Branżowej Szkoły I st.

W kolejnym tygodniu (26-30.10.2020 r.) zajęcia stacjonarne odbywają klasy I i II techników oraz I i II Branżowych Szkół I stopnia.

Nauczanie zdalne nie dotyczy zajęć praktycznych. Zajęcia te odbywają się w sposób planowy.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe – ROLNIK przechodzą na nauczanie zdalne, z wyłączeniem zajęć praktycznych.

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj