Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące udostępniania wyników egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie z sesji styczeń-luty 2020 r.

1. kwalifikacje jednoliterowe - uczniowie loginy i hasła do sprawdzenia wyników egzaminu otrzymają do 20.03.2020 r. za pomocą dziennika elektronicznego w prywatnych wiadomościach (sprawdzenie wyników nie wcześniej niż od 20.03.2020 r.).

2. kwalifikacje dwuliterowe - uczniowie otrzymują wyniki egzaminu poprzez e-mail lub SMS na numer telefonu/adres poczty elektronicznej podany w deklaracji.

Wyniki egzaminu sprawdzić można na stronie: https://uczniowie.oke.poznan.pl/

Odbiór świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, dyplomów, suplementów oraz informacji o wynikach egzaminu zawodowego w inny sposób jak podany wyżej będzie możliwy, PO WZNOWIENIU ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W SZKOLE.

 

OKE w Poznaniu informuje, że osoby, które nie zdały egzaminu w sesji zimowej mogą składać deklaracje do sesji letniej 2020 r., w szkole za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej (podpisany skan deklaracji). Zgodnie z zaktualizowanym 11 marca harmonogramem przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie ta grupa zdających może składać deklaracje od 20 do 31 marca br.

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj