Granty PPGR Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym

Zapraszam do udziału w programie Granty PPGR - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków programu Polska Cyfrowa.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

  • ​​sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami

  • ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego;

  • usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

O dofinansowanie wnioskować będzie gmina Pyrzyce na podstawie oświadczeń złożonych przez rodziców uczniów/opiekunów lub pełnoletnich uczniów szkół średnich, zamieszkałych w miejscowościach, w których funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej i krewni w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie rolnym i zamieszkiwali w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej.

Zakupiony w ramach projektu sprzęt komputerowy będzie własnością gminy Pyrzyce i udostępniony zostanie nieodpłatnie rodzicom/opiekunom lub pełnoletnim uczniom na podstawie np. umowy użyczenia.

Termin składania oświadczeń upływa 22 października 2021 r.

Wszelkie dokumenty składane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Oświadczenia wraz z zapotrzebowaniem i zgoda na przetwarzanie danych osobowych należy składać w Punkcie Informacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w godzinach 7:00-15:00.

Wyżej wymienione dokumenty można pobrać ze strony strony urzędu (linki poniżej) lub w Punkcie Informacyjnym.

Sprawę prowadzi Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia, Pani Sylwia Gabryelczyk, tel. 91 39 70 357, pok. 140 oraz Pani Ewelina Rynkiewicz, tel. 91 39 70 321, pok. 42.

Wszystkie informacje na temat projektu dostępne są również na stronie: https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr

 

Pliki do pobrania:

  1. Regulamin konkursu grantowego
  2. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego
  3. Oświadczenie osoby składającej oświadczenie we własnym imieniu (dotyczy beneficjentów końcowych, pobierających naukę w roku szkolnym 2021/2022, którzy ukończyli 18 rok życia
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  5. Zapotrzebowani
© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj