PROWADZĄCY: nauczyciel matematyki, Jarosław Stankiewicz

Data: 20.04.2021r.

Klasa: I kuch

TEMAT: Wykres funkcji.

 1. CEL GŁÓWNY LEKCJI:
  • Umiejętność przedstawienia funkcji za pomocą wykresu.
 2. CELE SZCZEGÓŁOWE:
  • Uczeń rozumie, że argument x i wartość funkcji dla tego argumentu stanowią parę liczb, współrzędnych, które można przedstawić w układzie współrzędnych.
  • Rozumie pojęcie wykresu funkcji.
  • Funkcję przedstawioną w postaci wzoru, tabeli, umie przedstawić za pomocą wykresu w układzie współrzędnych.
  • Podczas lekcji uczeń doskonali umiejętności:
   1. wykorzystania wcześniej poznanych wiadomości
   2. samodzielnej pracy
   3. oceniania, wnioskowania i prezentowania własnej opinii
  • Aktywowanie uczniów poprzez ocenianie ich pracy w czasie lekcji
 • TYP LEKCJI: wprowadzającoćwiczeniowa
 1. ŚRODKI DYDAKTYCZNE
  • Tablica multimedialna
  • Wykorzystanie podręcznika na tablicy multimedialnej
  • Wykorzystanie programu Excel
 2. PRZEBIEG LEKCJI:
  • Czynności organizacyjne
  • Faza wprowadzająca omówienie celów i tematu lekcji
   1. Przypomnienie wiedzy o układzie współrzędnych.
   2. Wprowadzenie przykładów pokazujących, że parę liczb x, f(x) możemy potraktować jako współrzędne punktu i przedstawić w układzie współrzędnych.
  • Faza realizacji
   1. Na podstawie przykładów – zdefiniowanie pojęcia wykresu funkcji.
   2. Omówienie przykładu 1/118
   3. Rozwiązanie ćwiczenia 1.1a, 2a i 4.
   4. Przykłady wykresów różnych funkcji – prezentacja w Excelu.
   5. Samoocena uczniów i podsumowanie lekcji – czego dzisiaj się nauczyliśmy, co było trudne, co łatwe?

Scenariusz przygotował: Jarosław Stankiewicz

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3

© 2023 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj