Nauczyciel prowadzący: Krzysztofa Pawelczuk

Data: 18.03.2021 r.

Temat lekcji: Pęd. Uogólniona postać II zasady dynamiki

Klasa: 1 tps/5

Typ lekcji: lekcja wprowadzająca nowy materiał

Metody pracy: pogadanka, prezentacja multimedialna

Środki dydaktyczne: laptop z prezentacją

Cele ogólne:

 • wykorzystanie wielkości fizycznych do opisu poznanych zjawisk oraz wskazywania ich przykładów w otaczającej rzeczywistości
 • rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem praw i zależności fizycznych

Osiągnięcia uczniów:

 • uczeń wie co to jest pęd i popęd siły oraz zna ich jednostki
 • uczeń potrafi zinterpretować wzór na uogólnioną postać II zasady dynamiki
 • uczeń potrafi wykorzystać poznane zależności do rozwiązywania zadań rachunkowych

Przebieg lekcji:

 • sprawdzenie obecności podanie tematu , cele lekcji
 • wyświetlenie prezentacji: zaprezentowanie slajdów związanych z tematem wraz z podkładem muzycznym
 • wyprowadzenie zależności na uogólnioną postać II zasady dynamiki
 • rozwiązywanie zadań związanych z tematem wykorzystujących zależności
 • podanie zadania domowego
 • podsumowanie lekcji
 • uczniowie dokonali ocenę zajęć

Scenariusz do lekcji opracowała: Krzysztofa Pawelczuk

Prezentacja multimedialna - Pęd - uogólniona II zasada dynamiki

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj