Nawiązanie współpracy z Zespołem Szkół nr 1 im. Noblistów Polskich w Pyrzycach (https://zsnr1pyrzyce.edupage.org) w celu stworzenia platformy wymiany informacji między szkołami powiatu pyrzyckiego.

© 2024 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj