• 05-06-2020

  Data opublikowania

 • Estera Zittermann

  Osoba udostępniająca

 • E-mail udostępniającego

 • INFORMACJE O EGZAMINIE ZAWODOWYM 2020 r. DLA KLASY 3  WIELOZAWODOWEJ

  1. Dla uczniów, których umowa o pracę w celu przygotowania zawodu kończy się 31 sierpnia br. egzaminy praktyczne rozpoczną się w miesiącu sierpniu br. Natomiast egzaminy teoretyczne w miesiącu wrześniu br.
  2. Komplet dokumentów uczniowie składają w IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI , al. Wojska Polskiego 78, 70-482 Szczecin , Zachodniopomorskiej Izbie Rzemiosła i Przedsiębiorczości ul. Królowej Korony Polskiej 25 w Szczecinie lub innej izbie rzemieślniczej , w której zrzeszony jest pracodawca.
  3. Szczegółowy harmonogram egzaminów zostanie sporządzony po złożeniu przez uczniów dokumentów i zamieszczony na stronie internetowej Izby
  4. Do egzaminów należy składać następujące dokumenty:
  • Wniosek ( należy pobrać ze strony internetowej Izby)
  • 1 zdjęcie
  • Umowę o naukę zawodu
  • Świadectwo ukończenia szkoły zawodowej
  • Zaświadczenie od pracodawcy o odbyciu nauki zawodu
  1. TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW : 30.06.2020 (na dwa miesiące przed data ukończenia umowy)
  2. Dokumenty składać można osobiście, za pośrednictwem Cechu lub listownie na adres:

  IZBA RZEMIEŚLNICZA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

  Al. WOJSKA POLSKIEGO 78

  70-482 SZCZECIN

  Lub innej izbie rzemieślniczej, w której zrzeszony jest pracodawca

   

  1. INFORMACJA DLA FRYZJERÓW:

  NIE MA OBOWIĄZKU ZDAWANIA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH PRZEZ FRYZJERÓW NA GŁÓWKACH TRENINGOWYCH.

  KANDYDACI SAMI DECYDUJĄ O TYM CZY BĘDĄ ZDAWAĆ NA MODELU, CZY NA GŁÓWCE.

   

   

  KOSZT EGZAMINU CZELADNICZEGO DLA WSZYSTKICH OSÓB W 2020 r. WYNOSI 716,00 zł. Zgodnie z  art.3 ust.3g pkt 4 ustawy o rzemiośle

  (opłata za egzamin czeladniczy wynosi 15% - liczone od podstawy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w IV kwartale roku poprzedniego, ogłaszanego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Za egzamin poprawkowy ustalono opłaty w wysokości 50% stawek właściwych dla egzaminu czeladniczego)

   

  KOSZTY PRZEPROWADZENIA EGZAMINU:
  Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12.11.2002r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania Dz.U. nr 197 z 2002r. § 11 ust. 6: „Pracodawca zatrudniający młodocianych opłaca koszty przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie. Pracodawca może pokryć koszty egzaminu poprawkowego”. Wysokość opłaty za egzamin czeladniczy poprawkowy wynosi 50% opłaty egzaminacyjnej podstawowej

   

   

  Informacja dla kandydatów ubiegających się o egzamin czeladniczy ze strony internetowej ZACHODNIOPOMORSKIEJ IZBY RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ul. Królowej Korony Polskiej 25 w Szczecinie

  Egzamin czeladniczy składa się z dwóch części: praktycznej i teoretycznej

  Egzamin praktyczny:
  Termin i miejsce egzaminu praktycznego ustala Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego. Czas trwania etapu praktycznego nie może być dłuższy niż 24 godziny łącznie, w ciągu trzech dni.

  Zgłaszając się na egzamin praktycznym kandydat zobowiązany jest przedłożyć:
  1. skierowanie na egzamin praktyczny
  2. dowód tożsamości /przedkłada również na egzaminie teoretycznym/
  3. stosowną odzież roboczą
  4. własne narzędzia

  Egzamin teoretyczny  składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej.

  Część pisemna egzaminu polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z zakresu następujących tematów:
  1. rachunkowość zawodowa
  2. dokumentacja działalności gospodarczej
  3. rysunek zawodowy
  4. zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej
  5. podstawowe zasady ochrony środowiska
  6. podstawowe przepisy prawa pracy
  7. podstawowa problematyka  prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem

  Część ustna polega na udzieleniu przez kandydata odpowiedzi na pytania z  zakresu następujących tematów:
  1. technologia
  2. maszynoznawstwo
  3. materiałoznawstwo.

  PODANIE O DOPUSZCZENIE DO EGZAMINU WRAZ Z WYMAGANYMI DOKUMENTAMI NALEŻY ZŁOŻYĆ W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ

  NA DWA MIESIĄCE PRZED DATĄ UKOŃCZENIA UMOWY.

   

   

   

   

   

   

   

  
  W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Pliki cookies służą zbieraniu danych statystycznych o odwiedzanych podstronach.
  PRZECZYTAJ O COOKIES Zgadzam się