"No i stało się...
Miało trwać tak długo, a znowu skończyło się zaskakująco szybko...
Zaledwie wczoraj, pełni lęków, zagubieni, tacy nieopierzeni,
nie zastanawialiśmy się nad przyszłością.
A dziś stoimy u jej bram..."

W piątek 29 kwietnia 2022 roku, w samo południe, w Zespole Szkół Nr 2 CKU w Pyrzycach odbyło się uroczyste pożegnanie Maturzystów, abiturientów rocznika 2018 – 2022.

Uroczystość uświetnili swą obecnością znamienici goście: Wicestarosta Pyrzycki pani Ewa Gąsiorowska – Nawój, Przewodniczący Rady Powiatu Pyrzyckiego pan Jacek Pawlus, Zastępca Burmistrza Pyrzyc pan Paweł Chyt, Zastępca Burmistrza Lipian pani Justyna Jakubowicz – Dziduch, Wójt Bielic pani Iwona Kochel, Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki pani Wioletta Leśniewska oraz Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców pani Estera Zittermann.

Powitaliśmy dyrekcję szkoły, przybyłych na uroczystość nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz oczywiście gości honorowych – abiturientów:
Technikum Ekonomicznego oraz wychowawcę - panią Monikę Żak,
Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki wraz z wychowawcą - panią Martą Cywińską,
Technikum Informatycznego oraz wychowawcę panią Anetę Jankowską,
Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych z wychowawcą - panią Aleksandrą Huczek oraz Technikum Pojazdów Samochodowych i wychowawcę - pana Grzegorza Młynarskiego.

Zaszczytnego wpisu do Złotej Księgi Absolwentów dokonała abiturientka Technikum Ekonomicznego – Oliwia Kuzdak, która w czasie czterech lat nauki osiągnęła doskonały, wyjątkowy wynik – średnią ocen 5,0!
Oliwia odebrała z rąk Wicestarosty nagrodę specjalną, z rąk dyrektora i wychowawcy - list gratulacyjny i świadectwo z czerwonym paskiem.

Nagrody i wyróżnienia otrzymali również: Adrian Wójcik, abiturient Technikum Informatycznego, laureat Stypendium Prezesa Rady Ministrów, uczniowie mogący pochwalić się najlepszymi wynikami w nauce w swoich klasach, odchodzący członek pocztu sztandarowego oraz najbardziej zaangażowane członkinie Samorządu Uczniowskiego.

Wyróżnieni zostali również rodzice, którzy z rąk wychowawców odebrali listy gratulacyjne.

Wychowawcy w niezwykle przejmujący sposób, w ostatnich słowach do swoich wychowanków, odczytali list z życzeniami i przesłaniem na przyszłość. Listy te na pamiątkę otrzymali wszyscy kończący szkołę Maturzyści.

Część artystyczną, opartą głównie na aktualnym temacie nauki zdalnej przygotował Samorząd Uczniowski - z zaskakującym udziałem abiturienta Dawida Marszałka :)
Za sprawą pożegnalnej fotograficzno-muzycznej prezentacji, autorstwa Samorządu, na moment spojrzeliśmy też w przeszłość, by prześledzić drogę, jaką odchodzący uczniowie przeszli podczas czterech szkolnych lat...

Po zakończeniu uroczystości odbyła się pamiątkowa, pożegnalna sesja zdjęciowa oraz tradycyjny już w naszej szkole głośny i widowiskowy przejazd ciągnikami abiturientów Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki.

"No i stało się... Zakończył się kolejny rozdział w życiu...
Szkoła, która cztery lata temu przyjęła pod skrzydła dzieci,
dziś wypuściła w świat dorosłych ludzi..."

Składamy szczególne podziękowania:

 

Dyrektorowi Pyrzyckiego Domu Kultury – panu Rafałowi Roguszce
oraz Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Kozielicach - panu Marcinowi Sztuce,
za udostępnienie nam sprzętu,
dzięki któremu mogliśmy zrealizować pokaz prezentacji,

Radzie Rodziców, która ufundowała nagrody i wyróżnienia
oraz
Piotrowi Przygońskiemu, uczniowi II klasy Technikum Informatycznego,
który uroczystość utrwalił na zdjęciach.

Joanna Pniewska
i Samorząd Uczniowski

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5Zdjęcie 6Zdjęcie 7Zdjęcie 8Zdjęcie 9Zdjęcie 10Zdjęcie 11Zdjęcie 12Zdjęcie 13Zdjęcie 14Zdjęcie 15Zdjęcie 16Zdjęcie 17Zdjęcie 18Zdjęcie 19Zdjęcie 20Zdjęcie 21Zdjęcie 22Zdjęcie 23Zdjęcie 24Zdjęcie 25Zdjęcie 26Zdjęcie 27Zdjęcie 28Zdjęcie 29Zdjęcie 30Zdjęcie 31Zdjęcie 32Zdjęcie 33

© 2022 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj