Celem konkursu jest uczczenie Rocznicy Konstytucji 3 maja, promowanie wartości patriotycznych a także budzenie dumy z przynależności narodowej. Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas Zespołu Szkół nr 2 CKU w Pyrzycach, będzie przebiegał trójstopniowo.

  1. Zadaniem uczniów jest odpowiedź na pytania do filmu ,,Konstytucja 3 maja. Historia prosto z zamku.” https://www.youtube.com/watch?v=wCsmTBkxy5I
  2. Wykonanie pracy plastycznej o konstytucji w dowolnej technice, w której umieszczone będą barwy narodowe.
  3. Rozszyfrowanie postaci widocznych na obrazie Jana Matejki ,,Konstytucja 3 maja”.

Odpowiedzi do zadań oraz zdjęcie pracy należy przesłać do 30 maja 2022 w wiadomości prywatnej za pośrednictwem platformy Microsoft Teams do nauczyciela uczącego historii. Przy przesyłaniu odpowiedzi proszę podać imię, nazwisko oraz klasę. Dla wszystkich biorących udział w konkursie czekają oceny bardzo dobre. Osoby, które uzyskają największą liczbę punktów otrzymają dyplomy i słodkie upominki.

Zadania konkursowe [DOCX, 1MB]

© 2023 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj