W dniach 27-28. 05. 2022r. odbył się etap centralny Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Organizatorem była SGGW Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Do tego etapu dostał się nasz uczeń z trzeciej klasy Technikum Mechanizacji Rolnictwa i Agrotroniki Krystian Sitarski. Po zmaganiach, które obejmowały zarówno test teoretyczny jak i praktyczne sprawdzenie umiejętności zdobytych podczas nauki w szkole - Krystian zdobył wysokie piąte miejsce. Został laureatem Olimpiady i zdobył zaświadczenie, które daje wolny wstęp na Wyższą Uczelnię o profilu rolniczym oraz zwalnia Go z pisania części teoretycznej egzaminu zawodowego z wynikiem 100%. Ponadto otrzymał stypendium roczne od sponsora PNB Paribas. Gratulujemy wyniku Krystianowi i liczymy, że w przyszłym roku będziemy mieli więcej uczestników w Olimpiadzie.

Tomasz Bernacki

Zdjęcie 1Zdjęcie 2Zdjęcie 3Zdjęcie 4Zdjęcie 5Zdjęcie 6Zdjęcie 7

© 2022 ZS Nr 2 CKU
Realizacja: Wojciech Grabowski
Na tej stronie wykorzystujemy pliki cookies - przeczytaj więcej zaakceptuj